HOSS Sport Center - TENIS

Akadémia ponúka možnosť absolvovania tenisových kurzov a lekcií v individuálnych časoch po dohode s našim trénerom:

  • individuálny intenzívny tréning: poplatok 1 tréningová jednotka (55 minút) je 20,- €
  • skupinový tréning 2 až 4 osoby: poplatok 1 tréningová jednotka (55 minút) je za celú skupinu 24,- €

Individuálny výcvik :

  • deti: 20 hodinový blok / dospelí: 20 hodinový blok, poplatok podľa dohody

Základný tenisový výcvik :

Skupinový výcvik :

  • deti: 20 hodinový blok, počet max. 6 detí. Poplatok za skupinu je 460.- €
  • dospelí: 20 hodinový blok, počet max. 4 osoby. Poplatok za skupinu je 480.- €