Pôžičovňa

Požičovňa športových potrieb

(tenisové rakety, loptičky, florbalové hokejky, prilba, futbalová lopta, basketbalová lopta, lopta na americký futbal, volejbalová sieť, volejbalová lopta, golfové palice…)

Podmienky rezervácie

  • pri osobnej rezervácii je dôležitá registrácia v našom systéme, preto je potrebné si so sebou priniesť doklad totožnosti – občiansky preukaz
  • pokiaľ nemôžete prísť osobne, tak je dôležité si telefonicky rezervovať výstroj vopred, keďže možnosti sú limitované

Vrátenie výstroja

  • tovar sa vracia ihneď po skončení prenájmu športoviska
  • zákazník je povinný vrátiť výstroj v pôvodnom stave!!!

Poškodenie výstroja

  • pri vážnom poškodení športovej výstroje – zlomené, nalomené, prasknuté, natrhnutá časť, strata športovej výstroje , nebude zákazníkovi vrátená časť zálohy potrebná na opravu, resp. cena tejto veci
  • poškodená vec sa v prípade vyplatenia celkovej ceny podľa cenníka v tom okamihu stáva majetkom zákazníka

Prebraním požičanej športovej výstroje zákazník súhlasí a berie na vedomie všetky podmienky výpožičky ako je tu uvedené a zároveň súhlasí s uhradením plnej ceny v prípade poškodenia.

Cenník požičovňa športových potrieb